SO

So blocket är snart ett minne blott, nya skollagen och de nya kursplanerna pekar definitivt ut riktningen mot mer ämnesindelad undervisning från och med år 4 i grundskolan. Tyvärr måste jag säga eftersom SO undervisning i block ger många positiva effekter.

Utifrån undersökningens resultat konstaterar forskarna att SO-undervisning som är organiserad i block leder till mer aktiva och varierade arbetssätt än SO-undervisning som är ämnesuppdelad. Blockundervisningen har en flexiblare läromedelsanvändning, har längre arbetspass och ger eleverna större möjligheter att träna sina kommunikativa färdigheter. Dessutom får eleverna i denna undervisningsform ett större inflytande över undervisningen

I utvärderingen kommer forskarna fram till att om ”man vill fördjupa elevernas kunskaper och öka deras prestationer så ska man satsa på att låta elevernas intresse få ett betydande utrymme i undervisningen”. Lärarens förmåga att engagera, motivera och skapa ett positivt klassrumsklimat har mycket stor betydelse för att utveckla detta intresse hos eleverna. En SO-organiserad undervisning ger därtill ”bättre förutsättningar än en ämnesorganiserad för att få till stånd ett aktivt förhållningssätt till lärande, ett förhållningssätt som i sin tur främjar elevernas intresse och därmed deras kunskapsutveckling”

”Högstadieelevers syn på arbetssätt i skolan – ämnesövergripande undervisning i jämförelse med ämnesundervisning” Klara Niklasson och Paul Danielsson s 22.

Hur skall vi i skolorna tackla förändringen av orienteringsämnena i och med den nya skollagen och de nya kursplanerna? Visst kan vi fortsätta att undervisa i block, bara vi som lärare är noga med att tydliggöra för oss själva och för eleverna vilka mål vi arbetar mot i de olika ämnen vid varje givet tillfälle. Dock så ställer behörighetskraven saken i ett annat ljus. Flertalet av de lärare som undervisar i SO – block idag har inte behörighet i alla fyra ämnen, vilket innebär att vi troligtvis kommer att måsta dela upp SO blocket mellan olika lärare. Plötsligt försvinner fördelarna med längre lektionspass och de andra fördelarna som följer med blockundervisning,

Så hur skall vi skapa en ny SO undervisning som ger möjlighet att skapa sammanhang och förståelse? Varje ämne för sig får ca 40 minuter / vecka under grundskolans år 1 – 9!

Får ni ekvationen att gå ihop?

Hjälp mig!

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

1 kommentar

  1. Dokumentation i orienteringsämnen « shPetter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: