Diskuterande arbetssätt i undervisning om människan

Verkligheten är komplex, för att vi ska förstå den så behöver vi presenteras möjligheter att få inblick i både de stora och de små fenomenen på vår jord. Jag pratar ofta om lärande som ett pussel där vi tar små bitar och långsamt och kanske mödosamt en liten bit i taget får en helhetsbild. Kunskap är dock lite svårare än de gamla fysiska pusslen, oavsett hur många bitar. För bitarna bleknar när vi lagt dem. De suddas ut, gränserna försvinner, de blir svåra att se.

Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap
Är inte ett ämne, det är fyra, men de har många mötespunkter. Inte egentligen så många innehållsmässiga överlappningar men många mötespunkter som krävs för förståelse för nästa bit. Ska eleverna förstå vad som hände i Tyskland under 20-30 tal, behöver de en förståelse för det marknadsekonomiska systemet. Ska eleverna förstå hur befolkningsutvecklingen påverkar världen så hjälper det om de har en förståelse för hur industrialiseringen förändrade samhället osv.
När bitarna måste passas ihop för att vi ska förstå, så krävs det att de inte bleknar för mycket. När färgen bleknar, när vi inte kommer ihåg längre så spelar det ingen roll att biten passade ihop när den kom till, den är längre värd någonting längre.

Hur gör vi för att underhålla bitarna så att de inte bleknar?
”Repetition är all kunskaps moder” är ett gammalt uttryck, det andas ålder och knastertorra sidor i dammiga böcker. Såklart är det precis det som krävs för att vi ska komma ihåg det vi gjorde igår och det vi gjorde förra året. Vi behöver påminnas om det, vi behöver se det igen och vi behöver repetera.

The Hardest Jigsaw from Eric Anderson on Vimeo.

När jag pratar studieteknik med mina elever så börjar jag med att prata om sammanhang. Ska vi komma ihåg så behöver vi veta var vi ska passa in den nya pusselbiten. Var någonstans och på vilket sätt passar den.

Men vi kan ju inte repetera allt genom att går tillbaka och läsa böcker. Det går ju inte, vi kan inte plocka fram det gamla kapitlet, blåsa av dammet av sidorna och läsa in det igen. Vi måste påminnas på andra sätt. Vi måste prata om det. Vi behöver diskutera, samtala, koppla samman de olika ämnesområdena genom diskussion.

Helklassundervisning med diskussion
Jag diskuterade begreppet ”lärarledd undervisning” på Twitter här om dagen. Jag hävdade att det där är en meningslös distinktion, eftersom alla undervisning är lärarledd. Är det inte en lärare som leder arbetet så är det inte undervisningen då är det studier. Dock är det skillnad på undervisning och undervisning. I mitt tycke så bör läraren vara aktiv, i alla delar av undervisningen. I elevaktiva arbetssätt så bör läraren vara aktiv genom att på individnivå, hjälpa och utmana, och tvärtom så bör eleven vara aktiv i läraraktiva arbetssätt. Vid så kallad föreläsande arbetssätt så bör elevens aktivitet uppmuntras och ges en hel del utrymme.

Mina genomgångar tenderar att bli långa, för jag försvinner dit elevernas frågor styr mig. Elevens tankar och letande efter sammanhang är viktiga för att vi ska lyckas skapa en fungerande kunskap. Här är lärarens ledning viktig, vår kunskap och vår bild av helheten hjälper eleverna hitta sammanhanget. Elevens suddiga bilder av sammanhanget måste vi fylla i med våra kunskaper.

Eftersom undervisning om människan i de fyra SO-ämnena av nödvändighet är mer komplex så är sammanhangen också i dessa ämnen mer utmanande för eleverna att se och förstå. Det finns helt enkelt fler parametrar.
”Nej vänta nu” hojtar NO-läraren! ”Fysik är allt mer komplicerat och betydligt svårare än historia!”
Ja jag håller med fysik kanske är mer komplicerat och svårare att förstå i sina delar, men SO-ämnena är svårare i och med de många sammanhangen som krävs för att förstå, för att placera in ett fenomen eller en händelse i rätt omgivning.
Därför är det diskuterande arbetssättet kanske viktigare i undervisningen om människan. Lärarens ledning i jakten efter sammanhanget är avgörande för att vi ska förstå.

EPA
En favoritmetod som jag ofta använder mig av i helklassundervisning är EPA, som jag också frekvent vänder på gör till APE.
EPA för er som inte vet (vilket väl är väldigt få) är ett sätt att närma sig ny kunskap genom att först Enskilt fundera över en uppgift, för att sedan diskutera i Par eller mindre grupper och att som avslutning lyfta upp till hela gruppen, Alla. När jag vänder på det hela och gör det till APE så målar vi först tillsammans bilden under min ledning, den mindre gruppen funderar över om det finns någon annan tolkning någon annan idé som skulle kunna fungera och avslutningsvis får vi ensamma fundera över vad vi diskuterar under lektionstillfället. (Jag avslutar nästan alltid med att sammanfatta i heklass här också.)

Digitalt stöd
Mina arbetslagskamrater och jag har under de senare åren jobbat med att ha en gemensam struktur på våra lektioner. En av de delar som vi jobbar med för att hitta former för nu är en avslutande reflektion. Jag har i det här arbetet funnit att det finns otroligt mycket att vinna genom att använda sig av digitala verktyg under en kort stund för att eleverna tillsammans ska kunna finna sammanhang och befästa sin kunskap. Kombinationen digitala ytor och diskuterande samtal i större och mindre grupper ger oss möjlighet att gemensamt komma vidare.

Jag använder Mentimeter som en anslagstavla där eleverna kort får sammanfatta vad de lärt sig under lektionen. Tillsammans kan vi sedan gå igenom delarna och koppla ihop dem. Både med det vi gjort under lektionen och med sådant vi gjort tidigare. Vi kan också återkomma till tankarna nästa gången eller ännu längre fram för att se vad vi gjort i samband med nya saker. Ett annat digitalt verktyg som fungerar bra på i sådant arbeta är såklart Padlet.

(Märk väl nu att jag inte skrivit en enda rad som läsande, språk eller språkutvecklande arbetssätt i den här texten. Inte heller har jag tagit ordet tid i min mun. Det är sådant som kallas personlig utveckling.)

Annonser
Tidigare inlägg
Lämna en kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: